سیزده بدر هرکس باغی داشته باشد؟؟

امروز صبح زنگ زدم به مادرم و گفتم بیا برویم به عیادت دختر خاله ام که از تهران آمده اند .دختر خاله ام در حدود 60سال سن دارد و چند سال است که سکته کرده است .در خانه اش یک دختر که حدود35داره از مادر مراقبت می کرد و دخترش هنوز ازدواج نکرده است. 6ماه پیش این دختر ش نیز سکته می کند و نیم تنه اش فلج می شود ویک ماهی در کما به سر می برد. حال این دو سکته ای چقدر مراقبت از آنها سخت است .ولی الهی شکر که چند خواهر و دوبرادر دارد که از این دو مراقبت کنند .صبح که به دیدنشان رفته بودم اعظم خانم به من می گفت که من خوب می شوم .کم کم خودم متوجه می شوم که بهتراز یک ماه قبل هستم .این بیمار که اینقدر روحیه خوبی دارد ان شاءالله که خوب می شود.زیرا جوان است و این در زمانی که سالم بود مواظبت از مادر را برعهده داشت و خواهر و برادر ها خاطرشان جمع بود که اعظم خانم مراقب مادر است.
سیزده بدر هرکس باغی داشته باشد؟؟
یکی از شهرستان های استان فارس از روز 11فروردین، سیزده خود را شروع می کنند و به گردنه ای از جنگل می روند و شب را همانجا می خوابند و روز 12 فروردین همه ی خانواده ها ناهارکله پاچه می پزند . وهر کس سفره ی جداگانه وبا فاصله ی 3متر از یکدیگر چادری زده اند و در کنار هم با صمیمیت و مهربانی صفا می کنند .ومن 2سال پیش سیزده در کنار آنها بودم .که با تنبک و دایره و آواز خوانی در کنار هم صفا می کنند.همه ی فامیل های یک خانواده در یک جا جمع می شوند خیلی جای با صفایی بود و غذای ظهرشان چلو گوشت که با چوب و آتش درست کرده بودند
من وقتی روز سیزده می شود ارزو می کنم یک باغی ویک صحرایی داشته باشم

فامیل ها باغ دارند دعوت می کنند ولی ما فکر می کنیم مزاحم خواهیم بود .ان شاءالله روز سیزده بدری خوبی داشته باشیم .حالا چند روزه هوا آفتابی است. ولی روز سیزده که میشه هوا بارانی و باد می اید واین نیز از اسرار خداوند است